Magunkról

Milyen elvek és értékek alapján tevékenykedik?

Az akkreditáció legfontosabb alapelvei a következők:

 • A MAB megvizsgálja, hogy a felsőoktatási törvény előírásai teljesülnek-e.
 • Megállapítja, hogy az adott intézmény vagy program egy bizonyos minimális ("küszöb") szintű minőségi követelményeknek megfelel-e.
 • Az akkreditációt végző testületnek függetlennek kell lennie.
 • Az akkreditációs vizsgálat legyen objektív és szakmailag kifogástalan.
 • Az akkreditációs eljárás legyen ellenőrizhető, elvei és eljárásai, és eredményei legyenek nyilvánosak.
 • Az eljárások és mércék legyenek összhangban a nemzetközi gyakorlattal.

A MAB által követett legfontosabb értékeket az Etikai Kódex rögzíti.

Kik a tagjai?

A MAB testülete (Szervezet) a MAB tagjaiból és felkért szakértőkből áll. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (1) szerint a MAB-nak (Plénum) húsz tagja van. Kilenc tagot delegál a miniszter, kettő tagot a Magyar Tudományos Akadémia, egy tagot a Magyar Művészeti Akadémia, három tagot a Magyar Rektori Konferencia, kettő tagot a felsőoktatási intézményt fenntartó egyházi jogi személyek, egy tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, egy tagot a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, egy tagot a Doktoranduszok Országos Szövetsége. A testület tagjait az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére a miniszterelnök bízza meg, hatéves időtartamra. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható. (A Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált tagot a miniszterelnök kettő évre bízza meg.) A tagoknak – a Doktoranduszok Országos Szövetsége delegált tag kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkezniük. Nem lehet a MAB tagja, aki a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja, rektor vagy kormánytisztviselő.

Állandó (az adott ciklus időtartamára felkért) külső szakértők a MAB egyes tudományági bizottságainak (bizottságok) tagjai, s további szakértőket kér fel a MAB eseti jelleggel, pl. látogató bizottságokba, szaklétesítési és szakindítási kérelmek, egyetemi tanári pályázatok, stb. véleményezésére.

Ki az elnöke?

1993-as létrejötte óta a MAB elnökét a MAB adott ciklusra kinevezett tagjai maguk közül választották, titkos szavazással.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezése szerint a 2012. március 1-től induló 6 éves ciklusban a MAB elnökének személyére a bizottság tagjai közül az oktatásért felelős miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tesz egyeztetett javaslatot. Az elnököt a miniszterelnök nevezi ki.

A MAB eddigi elnökei a következők:

 • Róna-Tas András (1993-2000)
 • Michelberger Pál (2001-2003)
 • Fésüs László (2004-2006)
 • Bazsa György (2007-2012. február 29.)
 • Balázs Ervin (2012. március 1. - 2016. április 30.)
 • Csépe Valéria (2016. június 1-től)

Mik a fő tevékenységi körei?

A MAB minőséghitelesítést végez, azaz megvizsgálja, hogy egy adott intézmény vagy program megfelel-e a MAB által előre meghatározott és közzétett minőségi követelményeknek. Ha ez a megfelelés fennáll, akkor hitelesíti, "akkreditálja" a vizsgált intézményt vagy programot. Két fő tevékenységi köre tehát az intézmények, karok és programok akkreditációja.

A MAB egyéb tevékenységei között szerepel pl. az egyetemi tanári pályázatok véleményezése, az intézményi doktori és habilitációs szabályzatok véleményezése, állásfoglalás a felsőoktatás minőségét érintő különböző kérdésekben.

Honlapunkon 2010. május 20-a óta Ön a . látogató.

 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B IV. em. | 1439 Budapest, Pf. 635 | Telefon: 344 0314, 413 0760 | Fax: +36 1 344 0313 | E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
Copyright © 2012 MAB. Minden jog fenntartva.

Készítette: PolarSys Honlapkészítés | Joomla 1.7 Templates