+36 1 344 0314|titkarsag@mab.hu

Doktori iskola akkreditáció

A MAB 2019 szeptemberétől új eljárásrendet vezetett be, mely alapját az Európai Felsőoktatási Térség részes államaiban irányadó minőségbiztosítási irányelvek és sztenderdek (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, rövidítve: ESG 2015) képezik. Az ezen minőségértékelési alapelvek mentén kialakított akkreditációs eljárás a doktori iskolákat a minőség iránt elkötelezett képzési helyként kívánja kezelni. A minőség biztosításáért az intézmény, a doktori iskola felel; a MAB feladata annak vizsgálata, hogy a doktori iskola a saját maga által meghatározott célok elérésének érdekében milyen minőségbiztosítási rendszert működtet, s e tevékenység értékelése.

A MAB a következő eljárások keretében végzi a doktori iskolák minőségellenőrzését:

Minőséghitelesítési eljárás rendszeres időközönként: már működő doktori iskolák esetében a MAB ötévente végez minőséghitelesítési eljárást a felsőoktatási intézmény kérésére.

Új doktori iskola létesítése: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  71/B. § d) pontja és a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján, az Oktatási Hivatal felkérésére a MAB szakértői véleményt fogalmaz meg a közigazgatási hatósági eljárásban.

Már működő doktori iskola új tudományággal történő bővítése: a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) kormányrendelet  6. § (4) bekezdése alapján, az Oktatási Hivatal felkérésére a MAB szakértői véleményt fogalmaz meg a közigazgatási hatósági eljárásban.

2019. szeptember 1-től hatályos eljárásrend főbb dokumentumai:

2020-04-28T13:20:11+00:00