+36 1 344 0314|titkarsag@mab.hu

Egyetemi tanári pályázat

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) az egyetemi tanári pályázatok értékelését egységes minőségi keretrendszerben végzi. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 28. § (5) bekezdése rögzíti az egyetemi tanári kinevezéshez teljesítendő feltételeket. Az intézmények (felsőoktatási intézmények, Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Művészeti Akadémia, Magyar Olimpiai Bizottság) felkérésére, a Nftv. 69. § (1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján a  MAB a jogszabályban foglaltakra figyelemmel, azokhoz a megfelelés minőségi kritériumait rendelve, értékeli az egyetemi tanári címre pályázók oktatói, tudományos, illetve művészeti, sporttudományi eredményeit [Nftv. 64. § (7)]. Az értékelés folyamatában a MAB olyan önállóan kialakított, általános és szakterületi sajátosságokat figyelembe vevő kritériumokat alkalmaz, amely megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és jól értelmezhetővé teszi a megfelelést.

Egyetemi tanári pályázat dokumentumai (2019. szeptember 1-től):

2020-02-07T07:21:32+00:00