+36 70 516 3244|titkarsag@mab.hu

A MAB újabb 5 évre az ENQA tagja

2024 tavaszán (április 17-19) a németországi Hannoverben a helyi minőségbiztosítási ügynökség, a ZeVA (Central Agency for Evaluation and Accreditation) adott otthont az Európai Felsőoktatási Térség (European Higher Education Area) minőségbiztosítási tagszervezeteit összefogó szövetség, az ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) tagi fórumának és közgyűlésének. 

A Fórum ezúttal kifejezetten a legaktuálisabb kérdésekre, a világszinten végbemenő gyors változásokhoz való alkalmazkodásra koncentrált, így olyan fontos és nagy érdeklődésre számot tartó témák kerültek megvitatásra, mint az idő felértékelődő szerepe a minőségbiztosításban, a transznacionális felsőoktatás és a határon átnyúló minőségbiztosítás kérdései, a mikrotanúsítványok, vagy a mesterséges intelligencia minőségértékelő tevékenységre gyakorolt hatásai. 

Külön kiemelendő a témák közül az Európai Bizottság javaslata egy Tanácsi Ajánlás elfogadására az európai (uniós) minőségbiztosítási és elismerési rendszerről, valamint az európai diplomáról. A javaslat kapcsán a MAB üdvözli az intézményakkreditáció szerepének felértékelődését, amely a nemrégiben, az RRF 2.2.1. projekt keretében kifejlesztett integrált akkreditációs eszköz időszerűségét, szükségességét és relevanciáját támasztja alá. A MAB osztja az ENQA reflexióját és az EUA állásfoglalását, amelyek hangsúlyozzák az európai minőségbiztosítási rendszerek sokféleségét és annak szükségességét, hogy az európai együttműködéseket támogató, már kidolgozott eszközök tényleges implementációját az újabb kezdeményezésnek megfelelő tervek (európai diploma) egyeztetett kidolgozása kövesse, a meglévő és elfogadott Bologna-eszközök pedig váljanak mielőbb széles körben alkalmazhatóvá. 

A MAB nemzetközi elismertségének újabb eredménye, hogy az ENQA közgyűlése 2024. április 18-án merősítette az ENQA Board február 28-i döntését a MAB ENQA tagságának újabb 5 évig hatályos, 2029 februárjáig történő megújításáról. 

Köszönjük minden szakértőnk és partnerünk munkáját és részvételét a 2023-ban lefolytatott külső értékelési folyamatban! 

2024-04-26T15:30:08+00:002024. április 26.|