+36 1 344 0314|titkarsag@mab.hu
Projekt2024-01-16T14:51:37+00:00

A FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSEK ÁGAZATI MODERNIZÁCIÓJA

 • Kedvezményezett neve: Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
 • Konzorciumi partner:
  • Magyar Rektori Konferencia
  • Oktatási Hivatal
  • Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.
 • Fejlesztés tárgya, célja: A felsőoktatási képzések gyakorlatiasabbá, rugalmasabbá, munkaerőpiaci fókuszúvá, a szakindítás és szaklétesítés gyorsabbá váljon a projekt eredményeinek hatására.
 • Szerződött támogatás összege: 1 699 985 000,- Ft.
 • Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatási összege: 792 470 049,- Ft.
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.
 • Projekt azonosító szám: RRF-2.1.1-21-2022-00001

Cél:

A Felsőoktatási képzések ágazati modernizációja c. projekt célja a felsőoktatás modernizáláshoz kapcsolódó jogszabályi környezet felülvizsgálata (módosítási javaslatok elkészítése), a felsőoktatás megújítását célzó beavatkozások megvalósítása, valamint mindezen tevékenységekhez kapcsolódó implementáció és disszemináció. A projekt rendkívül összetett, többszereplős, emiatt több ágazati és társadalmi problémára kíván megoldást nyújtani.

Összefoglaló:

A projekt keretében a felsőoktatási ismeretekkel rendelkező szakértők bevonása mellett szükséges jogszabályok, szabályozó szabályok, a  felsőoktatási szervezetekre (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, Magyar Rektori Konferencia), valamint a felsőoktatási igazgatás végrehajtó szervére, az Oktatási Hivatalra vonatkozó valamennyi jogforrás, szabályozó eszköz, eljárásrend, standard, előírás, útmutató, szabályzat felülvizsgálata annak érdekében, hogy a reform keretében végrehajtott akciók, így a felsőoktatás képzési rendszerének gyakorlati fókuszú átalakítása, a munkaerő-piaci elvárásoknak méginkább megfelelő felsőoktatás kialakítása és ezekhez illeszkedő felsőoktatási minőségértékelési eljárások megújítása, a digitalizáció növelése célok teljesülhessenek. Szakértői csoport dolgozza ki a módosítási javaslatokat és ajánlás csomagokat, melyeket a konzorcium az ágazati irányítás számára felterjeszt.

A HET segítségével végrehajtott reformok disszeminációja elengedhetetlen eleme ennek a komponensnek. A modernizációs folyamatok eredményeinek gyakorlatba való implementálása a felsőoktatási szervezetek és intézmények és a társadalmi, gazdasági szereplők körében meghatározó része a reform folyamatnak. A felsőoktatási intézmények működési környezetre való reagálási képességét a fejlesztések eredményeit bemutató és azok elsajátítását, alkalmazását segítő események fogják hosszú távon biztosítani. A felsőoktatási intézmények számára a fejlesztett eszközök, elért eredmények hatékonyságát támogatja az ezeket alkalmazni tudó, a szemléletváltást elsajátító szakértők képzése is.

Integrált intézményakkreditációs eszköz bemutatója (2023.12.08.)2024-01-10T19:28:23+00:00

Prezentációk

A felsőoktatás modernizációja: fókuszban a doktori képzés (2023.06.28.)2024-01-10T19:28:44+00:00
Az akkreditáció szerepe a sikeres felsőoktatásban (2023.03.09.)2024-01-16T11:09:19+00:00

Prezentációk

Projektnyitó rendezvény (2022.05.10.)2024-01-10T19:29:11+00:00
Intézményi hatáskörben indítható mesterképzések értékelése2024-01-16T14:53:20+00:00
 • Az intézményi hatáskörben indítható mesterképzések értékelésére vonatkozó eljárás űrlapja, szempontrendszere és értékelő lapja, illetve az eljárás leírása az Eljárások menüben érhető el.