+36 70 516 3244|titkarsag@mab.hu
Projekt2024-03-26T13:52:39+00:00

A FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSEK ÁGAZATI MODERNIZÁCIÓJA

 • Kedvezményezett neve: Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
 • Konzorciumi partner:
  • Magyar Rektori Konferencia
  • Oktatási Hivatal
  • Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.
 • Fejlesztés tárgya, célja: A felsőoktatási képzések gyakorlatiasabbá, rugalmasabbá, munkaerőpiaci fókuszúvá, a szakindítás és szaklétesítés gyorsabbá váljon a projekt eredményeinek hatására.
 • Szerződött támogatás összege: 1 699 985 000,- Ft.
 • Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatási összege: 792 470 049,- Ft.
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.
 • Projekt azonosító szám: RRF-2.1.1-21-2022-00001

Cél:

A Felsőoktatási képzések ágazati modernizációja c. projekt célja a felsőoktatás modernizáláshoz kapcsolódó jogszabályi környezet felülvizsgálata (módosítási javaslatok elkészítése), a felsőoktatás megújítását célzó beavatkozások megvalósítása, valamint mindezen tevékenységekhez kapcsolódó implementáció és disszemináció. A projekt rendkívül összetett, többszereplős, emiatt több ágazati és társadalmi problémára kíván megoldást nyújtani.

Összefoglaló:

A projekt keretében a felsőoktatási ismeretekkel rendelkező szakértők bevonása mellett szükséges jogszabályok, szabályozó szabályok, a  felsőoktatási szervezetekre (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, Magyar Rektori Konferencia), valamint a felsőoktatási igazgatás végrehajtó szervére, az Oktatási Hivatalra vonatkozó valamennyi jogforrás, szabályozó eszköz, eljárásrend, standard, előírás, útmutató, szabályzat felülvizsgálata annak érdekében, hogy a reform keretében végrehajtott akciók, így a felsőoktatás képzési rendszerének gyakorlati fókuszú átalakítása, a munkaerő-piaci elvárásoknak méginkább megfelelő felsőoktatás kialakítása és ezekhez illeszkedő felsőoktatási minőségértékelési eljárások megújítása, a digitalizáció növelése célok teljesülhessenek. Szakértői csoport dolgozza ki a módosítási javaslatokat és ajánlás csomagokat, melyeket a konzorcium az ágazati irányítás számára felterjeszt.

A HET segítségével végrehajtott reformok disszeminációja elengedhetetlen eleme ennek a komponensnek. A modernizációs folyamatok eredményeinek gyakorlatba való implementálása a felsőoktatási szervezetek és intézmények és a társadalmi, gazdasági szereplők körében meghatározó része a reform folyamatnak. A felsőoktatási intézmények működési környezetre való reagálási képességét a fejlesztések eredményeit bemutató és azok elsajátítását, alkalmazását segítő események fogják hosszú távon biztosítani. A felsőoktatási intézmények számára a fejlesztett eszközök, elért eredmények hatékonyságát támogatja az ezeket alkalmazni tudó, a szemléletváltást elsajátító szakértők képzése is.

Az integrált akkreditációs eszköz gyakorlati kérdései (2024.04.25.)2024-05-07T13:45:21+00:00
Projektzáró konferencia (2024.04.23.)2024-05-08T13:06:30+00:00

Prezentációk

Integrált intézményakkreditációs eszköz – workshop (2024.02.-03.)2024-04-08T14:11:21+00:00
Integrált intézményakkreditációs eszköz bemutatója (2023.12.08.)2024-03-26T13:52:25+00:00

Prezentációk

A felsőoktatás modernizációja: fókuszban a doktori képzés (2023.06.28.)2024-03-26T13:52:25+00:00
Az akkreditáció szerepe a sikeres felsőoktatásban (2023.03.09.)2024-03-26T13:52:25+00:00

Prezentációk

Projektnyitó rendezvény (2022.05.10.)2024-03-26T13:52:25+00:00
Projektzáró kötetek2024-05-10T10:40:26+00:00

A felsőoktatási képzések ágazati modernizációja című, (RRF-2.1.1-21-2022-00001) azonosítószámú projekt nem kisebb célt vállalt, mint a modernizációt gátló tényezők feltárását és módosító javaslatok kidolgozását, a felsőoktatási képzések megújítását az új elvárt tanulási eredmények rendszerének kidolgozásával, és olyan új minőséghitelesítő eszközök fejlesztését, amelyek támogatják és ezzel lehetővé teszik a felsőoktatási intézmények feladatainak minőségtudatos tervezését, valamint biztosítják a felsőoktatási képzések működés közbeni külső értékelését, azaz akkreditációját. A projekt további célja volt, hogy beépítse a felsőoktatás eszközrendszerébe mindazon regionális és nemzetközi sztenderdeket, iránymutatásokat, ajánlásokat, amelyek támogatni képesek a magyarországi felsőoktatás sikereit a nemzetközi oktatási és kutatási térben.
A projekt záró tanulmánykötete a fejlesztéseket megelőző nemzetközi kitekintésről, a jogszabályi környezet vizsgálatáról, az elvárt tanulási eredmények kialakításáról, az új minőséghitelesítő eszközről és kialakításának hátteréről, illetve a felvi.hu felület fejlesztési folyamatáról és eredményeiről szóló tanulmányokban osztja meg a szakmai közönséggel eredményeit.

Tolnai Ágnes (szerk.): A felsőoktatási képzések ágazati modernizációja. Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, Budapest, 2024. ISBN: 978-615-02-0599-1, DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.11080419

A kötet szerzői: Aranyossy Márta, Árvai-Homolya Szilvia, Bakonyiné Kovács Bea, Baumli Péter, Bencze Norbert, Bihari Péter, Christián László, Derényi András, Fabók Judit Bíborka, Fekete Zsolt, Horváth Erzsébet, Kacsirek László, Keresztes Judit, Kiss Csaba, Koltai Judit, Kovács László, Kőmíves Péter Miklós, Krankovits Melinda, Lakatos Péter Levente, Molnár Dániel, Molnár Dóra, Mosolygóné Gődény Ágnes, Pethő Judit, Rákóczi Enikő, Sándorné Kriszt Éva, Somssich Réka, Szalontai Lajos, Szántó Richárd, Szepesi L. Gábor, Takács András, Tolnai Ágnes, Vanó Renáta, Vas Réka Franciska

Intézményi hatáskörben indítható mesterképzések értékelése2024-03-26T13:52:25+00:00
 • Az intézményi hatáskörben indítható mesterképzések értékelésére vonatkozó eljárás űrlapja, szempontrendszere és értékelő lapja, illetve az eljárás leírása az Eljárások menüben érhető el.