+36 1 344 0314|titkarsag@mab.hu

IM SZAKOK ÉRTÉKELÉSE

Az Nftv.  15. § (1a) alapján, a (4a) bekezdésnek megfelelő felsőoktatási intézmény a képzési és kimeneti követelményeket és a tantervet szabadon készíti el azon a képzési területen, amelyen alapképzés és mesterképzés vagy osztatlan képzés folytatására korábban már jogosultságot szerzett. A felsőoktatási intézmény által szabadon elkészített tantervű képzés képzési és kimeneti követelményeit az Oktatási Hivatal veszi nyilvántartásba. Az ilyen képzés és az azon megszerezhető szakképzettség elnevezése nem lehet összetéveszthető más képzés vagy más szakképzettség elnevezésével.

Az Nftv. 67. § (4c) alapján, a 15. § (4a) bekezdésének megfelelő felsőoktatási intézmény a képzés nyilvántartásba vételét követő 3 éven belül köteles beszerezni a MAB vagy a (4b) bekezdés szerinti szervezet szakvéleményét, ha arra a képzés indítását megelőzően nem került sor. Ezen időpontig köteles a képzésre jelentkezők, valamint a képzésre felvett hallgatók figyelmét felhívni arra, hogy az adott képzés még nem rendelkezik külső minőségbiztosító értékelésével.

Intézményi igény mutatkozott az intézményi hatáskörben nyilvántartásba vett szakok értékelésére a nyilvántartásba vételt követően. Az eljáráshoz tartozó Értékelési útmutató, Értékelési űrlap és Értékelési szempontok alapján, azok az intézmények, amelyek intézményi hatáskörben nyilvántartásba vett szakjaikról MAB szakértői véleményt terveznek beszerezni,  a MAB Testület 2023/7/XXI. számú határozata alapján 2023. szeptember 15. napjától kérvényezhetik azt.

Az eljárás díja: 750.000 HUF

Az eljárás időtartama: 120 nap.  Az eljárás támogató vagy nem támogató Testületi döntéssel zárul. Támogató döntés esetén, a szakértői vélemény a Testületi döntést követő három évig hatályos. A támogató szakértői vélemény nem egyenértékű a szakok akkreditációjával.

2023-10-06T11:36:39+00:002023. július 11.|