+36 70 516 3244|titkarsag@mab.hu

Integrált intézményakkreditációs eszköz bemutatója

A felsőoktatási képzések ágazati modernizációja című, RRF-2.1.1-21-2022-00001 azonosító számú projekt keretében 2023. december 8-án, több mint 90 résztvevővel online konferencián mutatta be a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság az új integrált intézményakkreditációs eszközt.

Mosolygóné dr. Gődény Ágnes igazgató köszöntötte a felsőoktatási intézmények és a munkaerőpiaci szereplőket képviselő kamarák delegáltjait. Nyitó előadásában ismertette a projekt célkitűzéseit és eredményeit. Elmondta, hogy a projekt elsődleges indikátora a 15 képzési terület, ezért olyan eszközöket és olyan folyamatokat kellett kialakítani a projekt során, amelyek a felsőoktatás egészére képzési területtől függetlenül érvényesek és alkalmazhatók. A projektben a MAB konzorciumi partnerei a Magyar Rektori Konferencia és az Oktatási Hivatal voltak. Az Oktatási Hivatal a modernizáció jegyében a felvételi applikáció megújítását és az ügykezelési programjának modernizálását, megújítását vállalta. A Magyar Rektori Konferenciára pedig a felsőoktatási képzések strukturális átalakítását elősegítő koncepciónak a kialakítását. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság feladatrendszeréből adódóan értékelés az megújítást vállalta két területen: a képzések működés közbeni értékelésének a kialakítását és a minőségértékelés rendszerének megújítását.

Dr. Tolnai Ágnes szakmai vezető a képzési területi akkreditációs eljárás kialakításának folyamatát és tesztelési eredményeit, tapasztalatait mutatta be kifejezve köszönetét mindazon intézményeknek, az Eötvös József Főiskolának, a Miskolci Egyetemnek és a Széchenyi István Egyetemnek, akik vállalták, hogy részt vesznek az eszközt tesztelő pilot eljárásokban. Ezt követően Bogdán Anikó igazgatói és intézményakkreditációs referens számolt be az intézményakkreditációs eljárások tapasztalatairól, melyek hozzájárultak az új integrált intézményakkreditációs eszköz fejlesztéséhez.

A konferencia második felében Mosolygóné dr. Gődény Ágnes ismertette a konferencia résztvevőivel a korábbi intézmény- és doktori iskolai akkreditációs, illetve képzési területi akkreditációs eljárások tapasztalataira épülő integrált intézményakkreditációs eszközt. Hangsúlyozta, hogy ez a több dimenzióban való gondolkodás hatékonyabb visszajelzési rendszert fog biztosítani az intézmények számára. Kifejezte reményét, hogy az eszköznek a továbbiakban való fejlesztéséhez és alakításához ugyanolyan nyitottan fognak állni az intézmények, mint ahogy tették a projekt teljes megvalósítási folyamatában.

Bővebb információk a projekt oldalán január 11-e után érhetők el.

2024-03-26T13:52:06+00:002023. december 13.|