+36 70 516 3244|titkarsag@mab.hu

MAB részvétel a Tiranai Miniszteri Konferencián

2024. május 29. és 30. között került megrendezésre Tiranában az EHEA (European Higher Education Area) felsőoktatásért felelős minisztereinek konferenciája, amelyen a magyar delegációban, amelyet Hankó Balázs államtitkárként vezetett, Csépe Valéria képviselte a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot. A több mint 300 résztvevővel megrendezett konferencián, a 25 évre visszatekintő Bologna-folyamatban célul kitűzött kulcsfontosságú kötelezettségek teljesüléséről, a megvalósításhoz kapcsolódó kihívásokról plenáris üléseken és tematikus szekciókban tanácskoztak a résztvevők. A 2024. május 30-án elfogadott Tiranai Nyilatkozat felhívja a figyelmet a már kidolgozott Bologna-eszközök teljes implementációjának szükségességére, és egyben kötelezettséget vállal az EHEA alapértékek (autonómia, függetlenség, integritás, mobilitás) és a 21. század aktuális kihívásaira (például mesterséges intelligencia) való felkészülés erősítésére. A nyilatkozat felkéri az E4 szervezeteket (Európai Hallgatói Szövetség – ESU, Európai Felsőoktatási Intézmények Szövetsége – EURASHE, Európai Egyetemi Szövetség – EUA, Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség – ENQA) az EHEA országok külső és belső minőségbiztosításában alkalmazott alapdokumentum, az ESG (az EHEA Minőségbiztosítási Standardjai és Irányelvei) felülvizsgálatára és a módosítási javaslat 2026-ig történő elkészítésére. A Bologna-implementáció folyamatkövetését ellátó munkacsoport (BFUG) feladatait szervező titkárságnak a tiranai döntés értelmében 2024 júniusától Románia és Moldova ad otthont. A megújított ESG elfogadásáról a 2027. évi miniszteri konferencia határoz majd.

A Tiranai Miniszteri Nyilatkozat szövege itt érhető el.

A tiranai konferencián minden korábbinál jelentősebb szerepet kapott a minőségértékelés és -hitelesítés (akkreditáció) korszerű, rugalmas, a céloknak megfelelő alakítása. A témával nagy érdeklődéssel kísért szekció foglalkozott, amelyen az ENQA Board tagjai és a MAB elnöke is felszólaltak. A Bologna-folyamat implementációjáról készült jelentés (Bologna Process Implementation Report) külön fejezete foglalkozik az egyes országok minőségbiztosításával. Egyértelmű adatok támasztják alá, hogy Magyarország akkreditációs státusza az élvonalba tartozik, minden korábbinál erősebb, a MAB valamennyi indikátor (EQAR scorecard) tekintetében kiemelkedő helyen szerepel.

A BFUG implementációs jelentés minőségbiztosítási fejezete itt érhető el.

2024-06-20T11:59:11+00:002024. június 20.|